Vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling

De Stichting Volksvermaak Terwolde stelt zich ten doel het continueren van de jaarlijkse kermis met volksfeesten in Terwolde. Het feestweekend kan ieder jaar weer een groot succes worden door de inzet van vele vrijwilligers uit het dorp. Deze vrijwilligers zijn belangrijk voor de organisatie, want alleen door hun inzet is het mogelijk ieder jaar weer een grandioos feest neer te zetten, waar geen entree geheven hoeft te worden en de prijs voor de drank laag kan blijven. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat er na de kermis altijd nog een hoeveelheid geld overblijft. Omdat de jaarlijkse kermis en volksfeesten een happening zijn voor en door de inwoners van Terwolde, wordt sinds 2008 een deel van de opbrengsten van de feesten geschonken aan de diverse verenigingen in het dorp.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Verenigingen in het dorp kunnen zich bij de Stichting Volksvermaak Terwolde aanmelden;
  • Vrijwilligers die een dagdeel meehelpen bij de opbouw of voorbereidingen van de feesten, in het weekeinde zelf of bij het afbreken, krijgen hiervoor een waardebon uitgereikt;
  • Deze waardebon kan worden toegekend aan één van de verenigingen die zich hebben aangemeld. Zo kan iedere vrijwilliger zelf bepalen naar welke vereniging de waardebon toe gaat.

De spelregels

  • De vrijwilligers die ons al jarenlang trouw helpen krijgen voorrang;
  • Alleen verenigingen die zich hebben aangemeld komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de ingeleverde waardebonnen.
  • Verenigingen die in aanmerking willen komen voor een bijdrage moeten kort gezegd in Terwolde gevestigd zijn, met een doelstelling ten behoeve van de inwoners van Terwolde. Het bestuur van de Stichting Volksvermaak Terwolde bepaalt of de aanmelding wordt geaccepteerd.
  • Het bestuur van Stichting Volksvermaak Terwolde bepaald na afloop van de kermis de hoogte van de bijdrage per waardebon en zal het door de vrijwilligers bij elkaar gespaarde geld overmaken naar de betreffende verenigingen.

Vragen?

Voor vragen over de regeling of de werkzaamheden als vrijwilliger kunt u zich wenden tot: Louis Boon, telefoon (’s avonds) 0571-273425 of Anita Roetert, telefoon 0571-271900