Drankbeleid

Kermis, alcohol en roken

Iedereen die de Terwoldse Kermis gaan bezoeken, krijgt net als voorgaande jaren te maken met leeftijdscontroles en polsbandjes. Op deze manier wil Stichting Volksvermaak Terwolde voorkomen dat er problemen ontstaan naar aanleiding van het niet naleven van de drankenwet.  De Keuringsdienst van Waren controleert al enige tijd tentfeesten en andere horeca gelegenheden op het naleven van deze wet. De wet houdt in dat er aan personen onder de 18 jaar geen alcoholische dranken geschonken mogen worden. Bij een geconstateerde overtreding krijgt de organisator een boete die behoorlijk kan oplopen, daarnaast loopt bij herhaaldelijk overtreden het risico dat de vergunning om drank te verkopen wordt ingetrokken.

…Wat het einde zou betekenen van de tentfeesten zoals we ze nu kennen!

In 2006 zijn we begonnen met de polsbandjes en het systeem werkt perfect. Reden genoeg om ook dit jaar de polsbandjes weer te gaan gebruiken. Iedereen die ouder is dan 16 jaar kan een polsbandje omkrijgen waarmee licht alcoholische dranken kunnen worden gekocht. Bij twijfel over leeftijd zal om een legitimatiebewijs gevraagd worden! Jongeren die willens en wetens toch alcohol ( proberen te) nuttigen, lopen het risico dat hen de toegang voor het gehele weekend wordt ontzegd!

Alcohol onder de 18? Nog even niet

Zoals je ziet: Stichting Volksvermaak Terwolde is serieus bezig met het uitvoeren van het door de overheid gevoerde beleid aangaande (licht)alcoholische dranken. Meer informatie? Kijk op nix18.nl

Rookverbod

De overheid verbied per 1 juli 2008 het roken in horecagelegenheden. Omdat hieronder ook de tentfeesten vallen, ontkomen we er niet aan dit jaar de tent rookvrij te maken. Iets dat trouwens voor velen –letterlijk- een hele verademing zal zijn. Ook hier geldt dat het niet naleven van de regelgeving funest kan zijn voor de toekomst van de tentfeesten. Willen we de traditie in ere houden, dan zullen we ons moeten schikken naar de regelgeving, want, net als op alcoholuitgifte aan jongeren onder de 16, zal de VWA ook op het roken gaan controleren!

Wij rekenen op uw medewerking!

Het drankbeleid in pdf staat hier.