Huisregels

De volgende huisregels zijn van toepassing:

De toegang tot de feesttent is het gehele weekend vrij van entreegeld.

 • Fietsen in de fietsenstalling plaatsen.
 • Jassen, tassen en dergelijke kunnen aan de kapstokken worden gehangen, deze zijn NIET bewaakt.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder deĀ 18 jaar;
 • Er wordt uitsluitend alcohol geschonken aan personen ouder dan 18 jaar die een polsbandje om hebben. Polsbandjes zijn verkrijgbaar bij de ingang van de tent.
 • Voor het verkrijgen van een polsbandje is legitimatie verplicht.
 • In de feesttent geldt een rookverbod.

Het is niet toegestaan om:

 • Wapens of drugs in bezit te hebben;
 • Agressief gedrag te vertonen;
 • Racistische of beledigende uitlatingen te doen;
 • Overlast te veroorzaken door dronkenschap;
 • Glaswerk mee naar buiten te nemen.

Overige:

 • Gevonden voorwerpen inleveren bij organisatie/beveiliging.
 • Bij overtreden huisregel(s), wordt u verwijderd van het terrein.
 • Bij strafbaar feit wordt u overgedragen aan de politie.
 • Bij verwijdering terrein krijgt u een evenementenverbod uitgereikt.

Het bestuur van Stichting Volksvermaak is niet aansprakelijk voor verloren en /of gestolen voorwerpen.